Η αλιεία στο Νομό Καβάλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η αλιεία στο Νομό Καβάλας

Αβραμίδης, Ιωάννης

Αιώνες τώρα, οι διάφοροι πληθυσμοί που ήκμασαν στο χώρο της σημερινής Ελλάδας ανέπτυξαν και στήριξαν την οικονομία τους στην αλιεία και γενικότερα στις δυνατότητες που τους παρείχε η θάλασσα. Χωρίς υπερβολή μπορούμε να πούμε ότι η ενασχόληση ενός μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού με την αλιεία αποτελεί παράδοση που βέβαια τα τελευταία χρόνια κινδυνεύει να χαθεί εξαιτίας της ολοένα και μεγαλύτερης μείωσης του πληθυσμού που απασχολείται στο κλάδο. Ο νομός Καβάλας δεν αποτελεί εξαίρεση παρόλο που η περιοχή όπου αλιεύει ο στόλος είναι από τις πιο παραγωγικές στην Ελλάδα. Η αλιεία είναι βασικός κλάδος για την ευημερία και την ανάπτυξη του νομού όπως διαπιστώνεται και παρακάτω. Η προσέγγιση του αντικειμένου σε αυτή την εργασία γίνεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο και μεγαλύτερο σε έκταση εξετάζεται ο κλάδος της θαλάσσιας αλιείας του νομού Καβάλας και ότι έχει να κάνει με αυτόν, ζωτικός χώρος, στόλος μέσης και παράκτιας αλιείας, παραγωγή, προβλήματα και προοπτικές. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην αλιευτική παραγωγή των λιμνοθαλασσών του νομού οι οποίες είναι τόσο εξαιρετικής σημασίας για την εντόπια όσο και για την εθνική οικονομία. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται ο δυναμικός κλάδος της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας ο οποίος παρά τη συμβολή του στην καταπολέμηση της ανεργίας και την απασχόληση πολλών οικογενειών σε μονάδες εκτροφής αλλά και σε παρεμφερείς δραστηριότητες, όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία, κρίνεται μάλλον ως αναποτελεσματικός για τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μία γνωριμία με τον τομέα της μεταποίησης των αλιευμάτων και στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παραθέτονται οι βασικοί σταθμοί στην εξελικτική πορεία της Κ.Α.Π. , η σημερινή της μορφή, οι κύριοι στόχοι και οι κανονισμοί που ορίζουν το πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής στον κλάδο της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλιεία
Ψάρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.