Η παγκόσμια αγορά και το εμπορικό ισοζύγιο βιολογικών προϊόντων των ευρωπαϊκών χωρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η παγκόσμια αγορά και το εμπορικό ισοζύγιο βιολογικών προϊόντων των ευρωπαϊκών χωρών

Χαροντζά, Σοφία

Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφερόμαστε στα Βιολογικά Προϊόντα δηλαδή τη γεωργία και την κτηνοτροφία και τα παράγωγά τους. Τι είναι τα βιολογικά προϊόντα και πως αυτά ορίζονται. Παρουσιάζουμε το τι είναι η βιολογική γεωργία, το διαχωρισμό της και τι είναι η βιολογική κτηνοτροφία, όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά του είδους. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζουμε τις αρχές που διέπουν τα βιολογικά προϊόντα και τους φορείς που τα πιστοποιούν. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ασχολούμαστε κυρίως με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αγορά των Βιολογικών προϊόντων. Το κεφάλαιο ξεκινά με το θεσμικό πλαίσιο του κλάδου και ακολουθεί η κοινοτική νομοθεσία. Η επόμενη ενότητα παρουσιάζει το τι ισχύει για τη χώρα μας και ακολουθεί η δομή και η παρουσίαση του κλάδου. Στην επόμενη ενότητα θα μας απασχολήσει η διάρθρωση της παραγωγής, η διανομή και η διάθεση των βιολογικών προϊόντων στους καταναλωτές. Επίσης βλέπουμε ποιες είναι οι προδιαγραφές του κλάδου και το κεφάλαιο κλείνει με τις πιθανές στρατηγικές Marketing, που θα μπορούσε να ακολουθήσει ο κλάδος προκειμένου να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστικός. Στο τρίτο κεφάλαιο, ασχολούμαστε με την παγκόσμια αγορά και το ευρωπαϊκό εμπορικό ισοζύγιο. Το κεφάλαιο ξεκινά με τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών βιολογικών ειδών. Συνεχίζουμε με την προσφορά και ζήτηση των προϊόντων και τους παράγοντες που επηρεάζουν τα δεδομένα. Ακολουθεί η παρουσίαση της κατάστασης των βιολογικών ειδών σε παγκόσμιο επίπεδο και περνάμε στην έκθεση του ευρωπαϊκού ισοζυγίου των βιολογικών Προϊόντων. Η ενότητα που ακολουθεί, αφορά τα ελληνικά δεδομένα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο εμπόριο αυτών των προϊόντων. Το κεφάλαιο κλείνει με την έκθεση των επιμέρους τομέων που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως ο τεχνικός τομέας, τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εκμετάλλευση και τα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο των βιολογικών προϊόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ισοζύγιο πληρωμών
Βιολογικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.