Επιχείρηση καθορισμού ημερήσιας θεματολογίας από τα πολιτικά κόμματα και τα ΜΜΕ: όμοιες ή διαφορετικές οπτικές γωνίες της πολιτικής πραγματικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Επιχείρηση καθορισμού ημερήσιας θεματολογίας από τα πολιτικά κόμματα και τα ΜΜΕ: όμοιες ή διαφορετικές οπτικές γωνίες της πολιτικής πραγματικότητας

Γκιγκής, Βασίλειος

Η παρούσα εργασία έχει στόχο, να διερευνήσει το κατά πόσο τα ΜΜΕ επηρεάζουν τον καθορισμό της ημερήσιας θεματολογίας από πλευράς των πολιτικών κομμάτων αλλά και γενικότερα την οπτική γωνία με την οποία αντιμετωπίζουν τόσο τα ΜΜΕ όσο και τα πολιτικά κόμματα την ημερήσια θεματολογία. Το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς πλέον να σκεφτεί το σύγχρονο κόσμο χωρίς τα μέσα επικοινωνίας και τα δίκτυα πληροφόρησης υποδηλώνει τη βαρύνουσα σημασία τους στην κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας. Υπό συνθήκες επικοινωνιακής έκρηξης και απορρύθμισης του πεδίου σε τοπική, περιφερειακή εθνική και διεθνή κλίμακα, οι οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές λειτουργίες των Μέσων αυξάνονται και συμβάλλουν καίρια στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνιών. Αλλάζουν τα παραδοσιακά σχήματα αντίληψης, γνώσης και δράσης, το περιεχόμενο της δημόσιας σφαίρας και οι τρόπο άσκησης εξουσίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Πολιτικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.