Μελέτη γείωσης σε ομοιογενή και στρωματοποιημένη γη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη γείωσης σε ομοιογενή και στρωματοποιημένη γη

Αντωνόπουλος, Αλέξανδρος

Παρουσιάζεται ένα ερευνητικό έργο το οποίο πραγματεύεται την ανάπτυξη ενός γενικευμένου μοντέλου για την προσομοίωση των μεταβατικών φαινομένων σε σύνθετα συστήματα γείωσης, σε ομοιογενή και στρωματοποιημένη γη. Τα συστήματα γείωσης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, έχουν ως στόχο να οδηγήσουν αποτελεσματικά στη γη τα ρεύματα σφαλμάτων και να εξασφαλίσουν ένα ομοιόμορφο δυναμικό αναφοράς. Οι ισχυρές δυναμικές καταπονήσεις μπορεί να προκαλέσουν τοπικά σημαντικές αποκλίσεις στο δυναμικό, εξαιτίας μεταβατικών υπερτάσεων και αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στην πηγή της διαταραχής και στο πεπερασμένα αγώγιμο σύστημα που αποτελείται από το σύστημα γείωσης και το έδαφος που το περιβάλει. Τα φαινόμενα αυτά αποτελούν τυπικές περιπτώσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, όπου απαιτείται η διερεύνηση της συμπεριφοράς του συστήματος γείωσης σε μια εκτεταμένη περιοχή συχνοτήτων, από αυτή του δικτύου μέχρι και συχνότητες δεκάδων MHz. Η συμπεριφορά των συστημάτων γείωσης στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων είναι, γενικά, κατανοητή και περιγράφεται με την ωμική τους αντίσταση. Οι βασικές τεχνικές υπολογισμού της αντίστασης αυτής για διαφορετικά συστήματα γείωσης και συνδυασμούς αυτών, τόσο σε ομοιογενή όσο και σε στρωματοποιημένη γη είναι επαρκώς τεκμηριωμένες. Διαφορές ανάμεσα στις προτεινόμενες μεθόδους εμφανίζονται κυρίως στην περίπτωση της στρωματοποιημένης γης. Για τη δυναμική μοντελοποίηση των συστημάτων γείωσης έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές, όπως η κυκλωματική προσέγγιση, η θεώρηση του συστήματος γείωσης ως γραμμής μεταφοράς, η επίλυση των εξισώσεων του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Γείωση
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.