Αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις μεθόδων και τεχνικών μάνατζμεντ και πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στις σύγχρονες επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις μεθόδων και τεχνικών μάνατζμεντ και πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Κατσιώλη, Κυριακή Κ.

Τα Πληροφοριακά Συστήματα είναι απαραίτητα για τη διοίκηση των επιχειρήσεων και την προσφορά χρήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η ανάπτυξη του Internet, η παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών, η άνοδος των οικονομιών της πληροφορίας και η ψηφιακή ολοκλήρωση αναδιαμορφώνουν, σήμερα, ιδιαίτερα τον ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις και τη διοίκηση. Έτσι, η πληροφορία σε έγκαιρη και έγκυρη μορφή όπως αυτή προκύπτει χάρη στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για κάθε είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το αντικείμενο έρευνας της εργασίας που ακολουθεί, εστιάζει στη συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση των επιχειρήσεων με σκοπό την ομαλή λειτουργία τους καθώς επίσης και την ανάπτυξη αυτών. Αυτό επιτυγχάνεται, αναλύοντας λεπτομερώς τις έννοιες και τη δομή των αρχών μάνατζμεντ, των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και της σύγχρονης επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι επιδράσεις και εξαρτήσεις μεταξύ διοίκησης και πληροφοριακών συστημάτων, τα αποτελέσματα χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων, από τη διοίκηση της επιχείρησης ειδικά και γενικά από όλη την επιχείρηση. Τέλος, γίνεται η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με τη χρήση τους στις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάνατζμεντ
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.