Οι Ελληνό - Καναναδικές οικονομικές σχέσεις και προοπτικές του διμερούς εμπορίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οι Ελληνό - Καναναδικές οικονομικές σχέσεις και προοπτικές του διμερούς εμπορίου

Μελιόπουλος, Ιωάννης

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τις οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με τον Καναδά, αλλά και τις προοπτικές του διεθνούς εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν από επιλεγμένους επίσημους διαδικτυακούς τόπους όπως είναι το Υπουργείο Εξωτερικών (Ελλάδας και Καναδά). Η μελέτη, ξεκινώντας από μια ανάλυση της σημερινής κατάστασης των οικονομιών Ελλάδας και Καναδά, προχωρά σε παράθεση στοιχείων που αφορούν στις υπάρχουσες διμερείς οικονομικές σχέσεις. Ακόμη, αναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών, όπως επίσης και κάποια μη οικονομικής φύσης δεδομένα για τις ελληνοκαναδικές σχέσεις. Ολοκληρώνοντας, εξετάζονται οι προοπτικές του διμερούς εμπορίου, όπως αυτές διαμορφώνονται στην παρούσα οικονομική και πολιτική συγκυρία. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι ενώ υπάρχουν αρκετά ανεπτυγμένες εμπορικές συναλλαγές και ελπιδοφόρες για το μέλλον προοπτικές, η σημερινή οικονομική κατάσταση, κυρίως της Ελλάδας, στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, καθιστά το διμερές εμπόριο ανασφαλές.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξωτερικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.