Η ελληνική δημοσιογραφία στο εμπορευματοποιημένο περιβάλλον δράσης των Μ.Μ.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Η ελληνική δημοσιογραφία στο εμπορευματοποιημένο περιβάλλον δράσης των Μ.Μ.Ε.

Ανδριτσόπουλος, Ιωάννης

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται, αρχικά στη φύση και στη δομή των μέσων μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.), όπως και στον τρόπος άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και, γενικότερα, στη δημοσιογραφική λειτουργία. Τα εμπορευματοποιημένα Μ.Μ.Ε. έχουν ως αποκλειστικό τους προσανατολισμό τη μεγιστοποίηση και τον πολλαπλασιασμό των κερδών τους, γεγονός που, τις περισσότερες φορές, επιφέρει σημαντική έκπτωση στην ποιότητα του προϊόντος των Μέσων (δηλαδή της είδησης), όπως επίσης και μείωση της αξιοπιστίας της δημοσιογραφίας απέναντι στην κοινή γνώμη. Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στην «απορρύθμιση» (δηλαδή η είσοδος του ιδιωτικού κεφαλαίου) των ελληνικών Μ.Μ.Ε. που συντελέσθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1980 και συνέτεινε στην εδραίωση και στην απόλυτη επικράτηση της λογικής της εμπορευματοποίησης στη δημοσιογραφία και στα Μ.Μ.Ε., οι αρνητικές επιπτώσεις της οποίας σαφώς υπερτερούν έναντι των θετικών. Ακολουθεί η καταγραφή της νέας κατάστασης, όπου η είδηση αντιμετωπίζεται από τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς ως εμπόρευμα, αφού η ίδια η διαδικασία της ενημέρωσης έχει πλέον ενταχθεί στο μηχανισμό της ελεύθερης αγοράς. Εξαιτίας του ανταγωνισμού που αναπτύχθηκε μεταξύ των Μ.Μ.Ε. απωλέσθη σταδιακά ο αμιγώς ενημερωτικός (πληροφοριακός και χρηστικός) χαρακτήρας της δημοσιογραφίας και των ειδήσεων, επικρατούσης της εμπορικής λογικής και φιλοσοφίας, από την οποία διαπνέονται σήμερα τα Μ.Μ.Ε. Έννοιες όπως η «διαπλοκή» των Μ.Μ.Ε. με την πολιτική και την οικονομική εξουσία και η διαφθορά εισήχθησαν στο «λεξιλόγιο» της δημοσιογραφία. Συμπερασματικά, α φαινόμενα αυτά, βέβαια, δεν αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα, ούτε αντιπροσωπεύουν το σύνολο της ελληνικής δημοσιογραφίας και των ελληνικών Μ.Μ.Ε. Αποτελούν, όμως, ένα μεγάλο μέρος τους και συνθέτουν ένα μείζον πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας που πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοσιογραφία
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Πολιτικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.