Δομές συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μη κυβερνητικούς οργανισμούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2004 (EL)
Δομές συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μη κυβερνητικούς οργανισμούς

Γεωργίου, Κωνσταντίνα

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ιστορία των Μ.Κ.Ο. καταγράφοντας τις κατηγορίες, το σκοπό, τα κοινά τους χαρακτηριστικά, και τη συνεργασία τους. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στον πρώτο και γνωστότερο μη κυβερνητικό οργανισμό, τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος αποτέλεσε το έναυσμα για την δημιουργία των Μ.Κ.Ο. Ακολουθεί αναφορά στην ίδρυση και ανάπτυξη της ΕΟΚ και αργότερα στη δημιουργία της Ε.Ε., επίσης στις δραστηριότητες της αναπτυξιακής βοήθειας που πραγματοποιούνται στον τομέα αυτό. 4. Στη διεθνή ανθρωπιστική και αναπτυξιακή συνεργασία και βοήθεια με τη συμβολή του κράτους, τους στόχους αυτής. Παρακάτω γίνεται λόγος για τη χρηματοδότηση εντός των ορίων της Ε.Ε., τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση, την έλλειψη αποτελεσματικότητας και τις προτάσεις για μελλοντική βελτίωση της συνοχής στα πλαίσια της Ε.Ε. Στη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους Μ.Κ.Ο., την Ε.Ε. και τους πολίτες μέσω του διαδικτύου – στις κινητοποιήσεις των Μ.Κ.Ο. για τον επηρεασμό των πολιτικών πεποιθήσεων, την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των πολιτών και στα συμπεράσματα – αποτελέσματα της χρήσης του διαδικτύου από τους Μ.Κ.Ο. Καταγράφονται τα προγράμματα – μέσα που βοηθούν την αποτελεσματικότερη δράση και ανάπτυξη των Μ.Κ.Ο. (προσφορές, χορηγίες, εθελοντική εργασία και εκπαιδευτικά προγράμματα). Τέλος, στα συμπεράσματα που προκύπτουν για τη λειτουργία των Μ.Κ.Ο. στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού μέσα από τη συνεργασία που υπάρχει, η οποία ενδυναμώνεται συνεχώς, μπορούμε να αισιοδοξούμε για το μοντέλο κοινωνίας που ίσως διαμορφωθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Ευρωπαϊκή Ένωση - Χρηματοδοτήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.