Διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης δημοσίων σχέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση του νομού Θεσσαλονίκης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης δημοσίων σχέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση του νομού Θεσσαλονίκης

Αβραμίδης, Νικόλαος

Στην εισαγωγή γίνεται μία πρώτη προσπάθεια για να μυήσει τον αναγνώστη στο αντικείμενο της εργασίας καθώς και μια αναφορά του σκοπού για τον οποίο έγινε η εργασία. Ακολουθεί η θεωρητική προσέγγιση, των δημοσίων σχέσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου αναλύονται διεξοδικά τα αντικείμενα με τα οποία διαπραγματευόμαστε. Μετά αναφέρεται η μεθοδολογία της έρευνας και αναπτύσσονται οι τρόποι που χρησιμοποιήθηκαν για να διερευνήσουμε το πώς εφαρμόζουν οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης τις Δημόσιες Σχέσεις αλλά και το ποια είναι η εικόνα που έχουν για αυτές. Τα αποτελέσματα που βγήκαν από την έρευνα αυτή είναι αξιοπρόσεκτα και αφού γίνει εκτενής αναφορά σε αυτά ακολουθούν τα συμπεράσματα τα οποία βγάλαμε και οι προτάσεις που έχουμε να κάνουμε για τη βελτίωση της κατάστασης. Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία σκοπεύει να διερευνήσει τη δεδομένη κατάσταση των Δημοσίων Σχέσεων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση του Νομού Θεσσαλονίκης και να κάνει κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)