Διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης δημοσίων σχέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση του νομού Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης δημοσίων σχέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση του νομού Θεσσαλονίκης

Αβραμίδης, Νικόλαος

Στην εισαγωγή γίνεται μία πρώτη προσπάθεια για να μυήσει τον αναγνώστη στο αντικείμενο της εργασίας καθώς και μια αναφορά του σκοπού για τον οποίο έγινε η εργασία. Ακολουθεί η θεωρητική προσέγγιση, των δημοσίων σχέσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου αναλύονται διεξοδικά τα αντικείμενα με τα οποία διαπραγματευόμαστε. Μετά αναφέρεται η μεθοδολογία της έρευνας και αναπτύσσονται οι τρόποι που χρησιμοποιήθηκαν για να διερευνήσουμε το πώς εφαρμόζουν οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης τις Δημόσιες Σχέσεις αλλά και το ποια είναι η εικόνα που έχουν για αυτές. Τα αποτελέσματα που βγήκαν από την έρευνα αυτή είναι αξιοπρόσεκτα και αφού γίνει εκτενής αναφορά σε αυτά ακολουθούν τα συμπεράσματα τα οποία βγάλαμε και οι προτάσεις που έχουμε να κάνουμε για τη βελτίωση της κατάστασης. Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία σκοπεύει να διερευνήσει τη δεδομένη κατάσταση των Δημοσίων Σχέσεων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση του Νομού Θεσσαλονίκης και να κάνει κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.