Παρουσίαση βιομηχανικής επιχείρησης "Προντάκτα Α.Ε."

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Παρουσίαση βιομηχανικής επιχείρησης "Προντάκτα Α.Ε."

Κορυλάκη, Ευαγγελία

Η πτυχιακή εργασία παρουσιάζει την ανώνυμη βιομηχανική επιχείρηση "Προντάκτα Α.Ε.". Η επιχείρηση ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ Α.Ε. σύμφωώνα με το καταστατικό της έχει ως αντικείμενο την κατεργασία, μεταποίηση και εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό αγροτικών προϊόντων. Η διάρκεια της ζωής της εταιρίας έχει οριστεί σε 50 έτη από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του καταστατικού της, δηλαδή μέχρι το έτος 2038. Η εργασία είναι δομημένη σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο δίνει ένα σύντομο ιστορικό της επιχείρησης καθώς και τα προϊόντα της εταιρίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και την ανάλυση της αγοράς. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσιάζεται η στρατηγική της επιχείρησης, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης και οι στόχοι για την επόμενη τριετία. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας, τον ισολογισμό την ανάλυση του νεκρού σημείου και την ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Τοματοβιομηχανία - Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.