Χωμάτινα φράγματα: φράγμα Σισανίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Χωμάτινα φράγματα: φράγμα Σισανίου

Μητρούση, Αναστασία

Η εργασία αποτελείται από τα παρακάτω τρία κύρια μέρη: • θεωρητικό μέρος • πρακτικό μέρος • παράρτημα φωτογραφικής τεκμηρίωσης Το θεωρητικό μέρος έχει χωριστεί σε οκτώ κεφάλαια με στόχο την εύκολη ανάλυση και παρουσίαση του. Το πρακτικό μέρος της εργασίας παρουσιάζει την θεωρία στην πράξη με την συνοπτική καταγραφή της γεωτεχνικής μελέτης για την κατασκευή ενός χωμάτινου φράγματος στο χωριό Σισάνι το οποίο βρίσκεται στον Νομό Κοζάνης 2km νότια της κοιλάδας του ποταμού Μυρίχου. Το παράρτημα φωτογραφικής τεκμηρίωσης υποστηρίζεται από ένα κατατοπιστικό φωτογραφικό υλικό από τις φάσεις κατασκευής και της τοποθεσίας όπως και από αναλυτικές λεζάντες περιγραφής.

Thesis
NonPeerReviewed

Φράγματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.