Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας στην προώθηση του έργου ενός μη κυβερνητικού οργανισμού - η περίπτωση των γιατρών χωρίς σύνορα κατά τη διαγραφή τους από το διεθνές γραφείο για την αποστολή τους στο Κόσοβο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας στην προώθηση του έργου ενός μη κυβερνητικού οργανισμού - η περίπτωση των γιατρών χωρίς σύνορα κατά τη διαγραφή τους από το διεθνές γραφείο για την αποστολή τους στο Κόσοβο

Γκριτζάπη, Μαρία

Η εργασία αυτή αναφέρεται στη μελέτη των μη κυβερνητικών οργανισμών, στον ρόλο των Δημοσίων Σχέσεων και της επικοινωνίας στην προώθηση και προβολή του έργου ενός μη κυβερνητικού οργανισμού. Ως παράδειγμα χρησιμοποιείται η περίπτωση της ανθρωπιστικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα κατά την διαγραφή τους από το Διεθνές Γραφείο για την αποστολή τους στο Κόσοβο.Στην συνέχεια, στην πρώτη ενότητα του δεύτερου κεφαλαίου αναλύεται η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων και η επικοινωνία ως μέσο Δημοσίων Σχέσεων και η ιδιαίτερη σημασία τους στην σύγχρονη κοινωνία. Δίνεται ένα πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων για να δούμε πως σχεδιάζουν τις Δημόσιες Σχέσεις οι επαγγελματίες του είδους, τον καθοριστικό ρόλο των ΜΜΕ στην επίτευξη των στόχων και τέλος πως εφαρμόζονται οι Δημόσιες Σχέσεις στην πράξη. Στην δεύτερη ενότητα, εξετάζουμε το πως οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τις Δημόσιες Σχέσεις και για ποιο σκοπό, και ποια είναι τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν. Τέλος, εξετάζετε ο ρόλος των ΜΜΕ σε μια ανθρωπιστική κρίση, πόσο σημαντική είναι για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις η προσοχή τους και αν τελικά τα ΜΜΕ στρέφουν την προσοχή τους σε τέτοιου είδους οργανισμούς. Στο τρίτο κεφάλαιο η εργασία επικεντρώνεται στην επικοινωνιακή πολιτική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κόσοβο, κι αν οι ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας βοήθησαν την οργάνωση να αντιμετωπίσει την κρίση της διαγραφής τους από το Διεθνές Γραφείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Το παράδειγμα αυτό θα μας επιτρέψει να δούμε και στην πράξη τον ρόλο των Δημοσίων Σχέσεων σε έναν μη κυβερνητικό οργανισμό. Η εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή των συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.