Η τεχνολογία διύλισης με μεμβράνες στις διεργασίες νερού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Η τεχνολογία διύλισης με μεμβράνες στις διεργασίες νερού

Δανιηλίδου, Αρέτη

Η πτυχιακή αυτή ασχολείται με τις εφαρμογές που βρίσκει η τεχνολογία διύλισης με μεμβράνες στις διεργασίες νερού. Η κακή κατανομή των υδατίνων πόρων σε συνδυασμό με την ταχεία αύξηση του πληθυσμού της γης και την αλόγιστη ρύπανση του περιβάλλοντος, δημιούργησαν την ανάγκη για επεξεργασία του νερού πηγών χαμηλότερης ποιότητας. Ακόμη οι λεπτές απαιτήσεις των ανεπτυγμένων χωρών για τις προδιαγραφές καθαρότητας του νερού, οδήγησε στην επινόηση νέων τεχνολογιών με μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Η διύλιση είναι ένα αναπόσπαστο στάδιο επεξεργασίας του νερού και συνήθως το πιο βασικό, όσον αφορά στο διαχωρισμό των διαφόρων ουσιών από το νερό με φυσικές χημικές και βιολογικές εργασίες. Από τις διάφορες τεχνολογίες διύλισης, αυτή με την μεγαλύτερη απόδοση και ευκολία στη λειτουργία και τη συντήρηση, είναι μέθοδος διύλισης με ημί - διαπερατές μεμβράνες. Η επιλογή της διαδικασίας αυτής εξαρτάται από το υλικό), τη διάταξη και το μέγεθος των πόρων των μεμβρανών. Η ταξινόμηση ενός συστήματος μεμβράνης γίνεται με βάση την δύναμη με την οποία λειτουργεί. Τα περισσότερο εμπορικά συστήματα είναι αυτά που λειτουργούν με αντλίες υψηλής πίεσης. Ανάλογά με το μέγεθος των στερεών που κατακρατούνται από τις μεμβράνες διακρίνει κανείς τις διάφορες κατηγορίες του συστήματος που είναι η ανάστροφη όσμωση (R0), η νάνο-διήθηση (NF), η υπέρ - διήθηση (UF) και η μικρό - διήθηση (MF). Υπάρχουν ακόμη και τα συστήματα που λειτουργούν με ηλεκτρικό δυναμικό και χρήση ηλεκτροδίων. Αυτά είναι η ηλεκτροδιάλυση (ED) και η αντίστροφη ηλεκτροδιάλυση (FDR). Οι μεμβράνες είναι πολύ ευαίσθητες σε ρύπανση και απόφραξη των πόρων τους, από το φορτίο των στερεών που υπάρχει στο νερό τροφοδοσίας και τις διαπερνά. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η προ-επεξεργασία και συχνοί καθαρισμοί με ανάστροφη πλύση και πρόσθεση χημικών. Οι ενέργειες αυτές βελτιώνουν την ωφέλιμη ζωή της μεμβράνης και διατηρούν την απόδοση της σε υψηλά επίπεδα για το χρονικό διάστημα αυτό. Οι εφαρμογές αυτών των συστημάτων έχουν αρχίσει να εκτείνονται σε όλες τις διεργασίες νερού και αποτελούν αιχμή στην έρευνα λόγω της αναγνωρισμένης απόδοσης τους. Ωστόσο, το κόστος της τεχνολογίας διύλισης με μεμβράνες είναι υψηλότερο από αυτό των συμβατικών τεχνολογιών. Στην Ελλάδα αυτή η τεχνολογία δεν έχει σημαντικές εφαρμογές, λόγω της εμμονής σε συμβατικές τεχνολογίες. Σ' αυτή την κατεύθυνση συντελεί η μικρότερη απαίτηση για αποδοτική διύλιση των πηγών, που είναι ακόμη σχετικά καλής ποιότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό - Ανάλυση
Ύδρευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.