Η συμβολή της σκέψης και το έργο του Peter Drucker στην επιστήμη του management

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η συμβολή της σκέψης και το έργο του Peter Drucker στην επιστήμη του management

Κανταρτζόγλου, Αγλαϊα

Στην παρακάτω εργασία, εξετάζουμε την συμβολή και το έργο του Peter Drucker στην επιστήμη του management. Πρώτα όμως, παρουσιάζουμε τις βιογραφίες του Αριστοτέλη, του Niccollo Machiavelli, του Henry Fayol, του Frederick Winslow Taylor, του Max Webber, του Henry Gantt, των Frank and Lillian Gilbreth και του Peter Drucker καθώς επίσης το έργο τους και τη συμβολή τους στην επιστήμη του Μάνατζμεντ. Έπεται η διατύπωση των συμπερασμάτων μας, μετά από τη σύγκριση των θεωριών σχετικά με το Μάνατζμεντ ανάμεσα στον Peter Drucker και τους προγενέστερους του. Καταλήγουμε στο γενικό συμπέρασμα ότι ο Peter Drucker αποτελεί ουσιαστικά τον συνδετικό κρίκο του Μάνατζμεντ όσο αφορά το παρελθόν και το παρόν και αυτό γιατί βασίστηκε πάνω σε μοντέλα προγενέστερων, αλλά και γιατί οι θεωρίες του συνεχίζουν να έχουν βάση και εφαρμογή μέχρι σήμερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Φιλόσοφοι, Αρχαίοι
Πολιτική φιλοσοφία
Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.