Η ανάπτυξη του κινήματος ενάντια στην παγκοσμιοποίηση μέσω της χρήσης δίαυλων επικοινωνίας της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η ανάπτυξη του κινήματος ενάντια στην παγκοσμιοποίηση μέσω της χρήσης δίαυλων επικοινωνίας της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας

Μπαντούλη, Αφροδίτη

Η βασική υπόθεση που ο τίτλος της εργασίας υπαγορεύει είναι ότι το κίνημα που τίθενται ενάντια στην παγκοσμιοποίηση έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας διαύλους επικοινωνίας οι οποίοι εφευρέθηκαν ή καλύτερα διαδόθηκαν ευρέως επειδή διαδόθηκε η παγκοσμιοποίηση στην κοινωνία. Τα αντικείμενο της μελέτης παρουσιάζεται αντιφατικό. Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός κινήματος – κίνημα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση – ενάντια σε μια πραγματικότητα – παγκοσμιοποίηση – τη στιγμή που η ίδια η πραγματικότητα έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη του κινήματος εναντίον της. Ας σημειωθεί όμως ότι η αντιφατικότητα αυτού του θέματος είναι ταυτόχρονα κινητήριος δύναμη για την εκπόνηση της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Παγκοσμιοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.