Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και Φ.Π.Α. ακινήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και Φ.Π.Α. ακινήτων

Αποστολάκης, Εμμανουήλ

Η καθιέρωση του Φ.Π.Α., στηρίχτηκε στο κοινοτικό νομικό πλαίσιο της 6ης Οδηγίας της 17/1/ Μαΐου του 1997 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.). σήμερα Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).Η Φορολογική εναρμόνιση στον τομέα των έμμεσων φόρων και ιδίως του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, αποτελεί κινητήρια δύναμη των μηχανισμών λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, προσφέροντας στις επιχειρήσεις την ευκαιρία για ανάπτυςη εμπορικών δραστηριοτήτων σ ένα οργανωμένο οικονομικό χώρο. αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Με το νέο φορολογικό σύστημα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας δεν επιβλήθηκε κανένας απολύτως φόρος, αλλά αντικαταστάθηκε ένας σημαντικός αριθμός έμμεσων φόρων που ίσχυαν στη χώρα μας. από ένα και μόνο φόρο. Η επιβολή του νέου φόρου (Φ.Π.Α.), αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες θεσμικές φορολογικές μεταβολές που έγιναν στη χώρα μας. Οι κυριότερες καινοτομίες του νέου φόρου αναφέρονται: 1) Στον τρόπο λειτουργίας και εφαρμογής του Φ.Π.Α., ο οποίος επιβάλλεται τμηματικά στην προστιθέμενη αξία των αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή στη διαφορά ανάμεσα στην αξία των εκροών-πωλήσεων και στην αξία των εισροών, παρακάμπτοντας τα σημαντικά μειονεκτήματα των καταργούμενων έμμεσων φόρων(φόρου κύκλου εργασιών, χαρτοσήμου κ.τ.λ.) 2) Στην ίση φορολογική επιβάρυνση των αγαθών και υπηρεσιών, που επιτυγχάνεται αφ' ενός με την καθιέρωση ίδιων συντελεστών, για όμοια αγαθά και υπηρεσίες και αφ' εφ' ετέρου με την αναλογικότητα του φόρου, 3) Στα σημαντικά πλεονεκτήματα του Φ.Π.Α. έναντι των καταργούμενων γενικών έμμεσων φόρων, καθώς με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του μπορεί να παταχθεί η φοροδιαφυγή καθώς δημιουργεί αντίθετα συμφέροντα μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Επιπλέον μέσα από τη διαδικασία της έκπτωσης ή της επιστροφής του φόρου των αγαθών επένδυσης, επιτυγχάνεται η ενίσχυση των εξαγωγών και η προώθηση των επενδύσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.