Επικοινωνία, μάρκετινγκ για τη διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Επικοινωνία, μάρκετινγκ για τη διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό

Πετροπούλου, Ρουμπίνη

Η διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό στοχεύει στο να επεξηγήσει τις θεωρίες και τις ενέργειες που μπορούν να ληφθούν για την αντιμετώπιση τέτοιων δυσάρεστων γεγονότων. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρίσεων σε επίπεδο τουριστικής επιχείρησης/ οργανισμού, με έμφαση στην επικοινωνία και με περισσότερο «κριτικό» πνεύμα. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι πιθανές κρίσεις που μπορούν να πλήξουν μα τουριστική επιχείρηση, οι προληπτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την ελάττωση της περίπτωσης εμφάνισης κρίσεων και την μείωση των αρνητικών συνεπειών τους αφότου αυτές παρουσιαστούν, οι στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν τόσο για τη σωστή διαχείρισή τους όσο και για την αποτελεσματική επικοινωνιακή αντιμετώπισή τους από την επιχείρηση, καθώς και την αποκατάσταση της εικόνας της τουριστικής επιχείρησης, με τις κατάλληλες ενέργειες, στα ενδιαφερόμενα κοινά-στόχους της μετά το τέλος της κρίσης. Τόσο το θεωρητικό μέρος όσο και το πρακτικό, με το παράδειγμα των ξενοδοχείων Novotel-Sofitel, δίνουν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα και δείχνουν το δρόμο για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρίσεων σε επιχειρηματικό και επικοινωνιακό επίπεδο. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η προετοιμασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και την επικοινωνιακή διαχείριση των κρίσεων αποτελεί εγγύηση της συνέχειας της πορείας μιας τουριστικής επιχείρησης ύστερα από την εμφάνιση οποιασδήποτε αρνητικής κατάστασης. Αποτελεί δε μια εξαιρετική ευκαιρία έμπρακτης απόδειξης της θετικής και αξιόπιστης εικόνας κάθε τουριστικής επιχείρησης, η οποία χτίζεται καθημερινά με πολύ εργασία και σοβαρή επικοινωνιακή πολιτική.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Επικοινωνία
Τουρισμός - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.