Η γυναικεία και η ανδρική ταυτότητα όπως κατασκευάζεται από τα διαφημιζόμενα προϊόντα στην ελληνική τηλεόραση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η γυναικεία και η ανδρική ταυτότητα όπως κατασκευάζεται από τα διαφημιζόμενα προϊόντα στην ελληνική τηλεόραση

Κιναλοπούλου, Βασιλική

Η παρούσα πτυχιακή εργασία προσπαθεί μέσα από τα πέντε κεφάλαια να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται η γυναικεία και η ανδρική ταυτότητα μέσα από τα διαφημιζόμενα προϊόντα στην ελληνική τηλεόραση. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται γενικά στο φύλο και με τον τρόπο που τα ΜΜΕ το αντιμετωπίζουν. Αρχικά, επεξηγείται ο ρόλος των ΜΜΕ στην κατασκευή και την αναπαραγωγή των στερεοτύπων. Στο δεύτερο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας περιγράφεται ο τρόπος ανάλυσης της έρευνας μας. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε είναι η ανάλυση περιεχομένου. Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια ερευνητική διαδικασία κατηγοριοποίησης που επιτρέπει τη μετατροπή του λεκτικού ή άλλου συμβολικού περιεχομένου σε ποσοτικά δεδομένα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται οι πίνακες της έρευνας κατηγοριοποιώντας τα προϊόντα και χωρίζοντας τις ‘γυναικείες’ και ‘ανδρικές’ εκπομπές. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια συζήτηση των αποτελεσμάτων για το πώς τελικά η γυναικεία και η ανδρική ταυτότητα κατασκευάζεται και κατά πόσο επηρεάζεται γενικά από τα ΜΜΕ και πιο ειδικά από την τηλεόραση. Το πέμπτο κεφάλαιο, παρατίθενται τα συμπεράσματα, όπου γίνεται μια πιο αναλυτική προσέγγιση της έρευνας μας και των αποτελεσμάτων της μεθόδου που ακολουθήσαμε.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα
Διαφήμιση
Τηλεόραση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.