Επικοινωνιακά προγράμματα προώθησης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Επικοινωνιακά προγράμματα προώθησης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας

Κανδύλη, Αγνή,
Λυκομήτρου, Σόνια

Σε αυτή την εργασία, η οποία διακρίνεται σε τρία μέρη, θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστεί η ιδέα της εκεχειρίας και ειδικότερα την Ολυμπιακή Εκεχειρία ως αναγκαιότητα και να την αναδειχθεί ως ύψιστο αγαθό της ανθρωπότητας. Στο πρώτο μέρος αναλύεται ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων και γίνεται αναφορά στην επίλυση του επικοινωνιακού προβλήματος που προκύπτει κατά τη μετάδοση του μηνύματος της παγκόσμιας ειρήνης και της εκεχειρίας στον κόσμο. Στο δεύτερο μέρος εστιάζεται στις προσπάθειες και στις ενέργειες προσέγγισης και προώθησης της ιδέας της ολυμπιακής εκεχειρίας από την «Αθήνα 2004», το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας (ΔΚΟΕ), τα ΜΜΕ, τους πολιτικούς και τις διεθνείς προσωπικότητες. Σε αυτή την εργασία, η οποία διακρίνεται σε τρία μέρη, θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστεί η ιδέα της εκεχειρίας και ειδικότερα την Ολυμπιακή Εκεχειρία ως αναγκαιότητα και να την αναδειχθεί ως ύψιστο αγαθό της ανθρωπότητας. Στο πρώτο μέρος αναλύεται ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων και γίνεται αναφορά στην επίλυση του επικοινωνιακού προβλήματος που προκύπτει κατά τη μετάδοση του μηνύματος της παγκόσμιας ειρήνης και της εκεχειρίας στον κόσμο. Στο δεύτερο μέρος εστιάζεται στις προσπάθειες και στις ενέργειες προσέγγισης και προώθησης της ιδέας της ολυμπιακής εκεχειρίας από την «Αθήνα 2004», το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας (ΔΚΟΕ), τα ΜΜΕ, τους πολιτικούς και τις διεθνείς προσωπικότητες.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Παγκόσμια πολιτική
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.