Σύγχρονες μορφές εργασίας στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Σύγχρονες μορφές εργασίας στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία

Ταχουλά, Ευαγγελία

Η εργασία είναι δικαίωμα και επιλογή του κάθε ανθρώπου. Η απόκτηση αγαθών προϋποθέτει την ένταξη στην αγορά εργασίας. Για να αποκτήσει τα αγαθά που χρειάζεται ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται. Οι εργαζόμενοι κατέχουν πρωταγωνιστική θέση στην ιστορία της οικονομίας, αφού χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε «εργασία» στην αγορά. Το σύνολο των εργαζομένων σε μια οικονομία επηρεάζει τόσο τη διαμόρφωση όσο και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Επίσης η εργασία επηρεάζεται και από διάφορες εξελίξεις της κοινωνίας. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης των τελευταίων χρόνων δημιουργεί προϋποθέσεις αύξησης του βαθμού κινητικότητας και ευελιξίας στην αγορά εργασίας, με επίδραση στο ύψος του μισθού, καθώς συνδέεται με διάφορα φαινόμενα. Η ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των δικτύων λειτουργεί υπέρ της μεγαλύτερης ευελιξίας των επιχειρήσεων και, κατά συνέπεια, της δημιουργίας κατατμημένων εσωτερικών αγορών εργασίας. Η υπερεθνική, λοιπόν, μορφή της επιχείρησης και η σύγχρονη μορφή παγκόσμιων δικτύων επηρεάζει ουσιαστικά και σε μεγάλο βαθμό την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, άμεσα και έμμεσα επηρεάζει και ελέγχει και την αγορά συντελεστών παραγωγής, άρα και την αγορά εργασίας. Αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών είναι η αλλαγή στο είδος και στη μορφή της απασχόλησης. Η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών δημιουργεί ένα νέο προφίλ εργαζομένου με υψηλές απαιτήσεις τόσο όσον αφορά τη μόρφωση όσο και τη δημιουργικότητα και την κοινωνικότητα. Η εργασία μετασχηματίζεται, καθώς η γνώση οδηγεί στη μείωση των χειρωνακτικών εργασιών και στην εμφάνιση υπαλληλικών και εξειδικευμένων επαγγελμάτων. Οι παλιές ειδικεύσεις, που απαιτούν φυσική δύναμη και επιδεξιότητα, δίνουν τη θέση τους σε νέες μορφές πνευματικής εργασίας. Δημιουργείται έτσι η ελίτ της γνώσης. Δημιουργούνται νέα ευέλικτα σχήματα απασχόλησης, τα οποία ευνοούνται από το σύγχρονο management και το τεχνολογικό περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι
Παγκοσμιοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.