Διαδικτυακές κοινότητες: η χρήση του διαδικτύου από τους νέους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Διαδικτυακές κοινότητες: η χρήση του διαδικτύου από τους νέους

Βαρνάβα, Παναγιώτα

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τις διαδικτυακές κοινότητες και τη χρήση του διαδικτύου από τους νέους. Ο στόχος της εργασίας είναι διττός: αφενός μεν η περιγραφή των διαδικτυακών κοινοτήτων όπως αυτές υπάρχουν και λειτουργούν στις χώρες που γεννήθηκαν, αφετέρου η ανάλυση και η διερεύνηση της συμπεριφοράς των νέων στην χώρα μας απέναντί τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο, που σχεδιάστηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη έρευνά και μοιράστηκε στους σπουδαστές του Ιδρύματός μας. Τέλος, η εξαγωγή των αποτελεσμάτων έγινε με την χρήση του στατιστικού προγράμματος που χρησιμοποιείτε στις κοινωνικές έρευνες. Τα σπουδαιότερα συμπεράσματα είναι: πρώτον, ότι στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούν οι νέοι τις διαδικτυακές κοινότητες όσο τις χρησιμοποιούν οι νέοι στο εξωτερικό. Δεύτερον, η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν παρέχει πολλές τέτοιες κοινότητες. Και τρίτον, υπάρχει δυσπιστία των νέων απέναντι στις κοινότητες αυτές λόγω έλλειψης παιδείας γύρω την χρήση του διαδικτύου. Τελειώνοντας, οι δυο κυριότερες προτάσεις που παραθέτονται στην εργασία αυτή είναι: πρώτον, να βελτιωθεί η παιδεία των νέων για το διαδίκτυο από την σχολική ηλικία ακόμη. Και δεύτερον, με τις κατάλληλες βελτιώσεις των ήδη υπαρχόντων, αλλά και με τη δημιουργία νέων, οι διαχειριστές των κοινοτήτων αυτών μπορούν να προσελκύσουν περισσότερους νέους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Δικτυωμένη κοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.