Πολιτικό μάρκετινγκ: η χρήση του στις προεκλογικές εκστρατείες του 2004

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2006 (EL)
Πολιτικό μάρκετινγκ: η χρήση του στις προεκλογικές εκστρατείες του 2004

Σαχίνη, Δέσποινα

Η συγκεκριμένη μελέτη θα εστιάσει στο πολιτικό μάρκετινγκ τα δεδομένα τα οποία το καθορίζουν αλλά και το πως η σύγχρονη αντίληψη του, επηρεάζει και καθορίζει τη λειτουργία ενός πολιτικού κόμματος. Ουσιαστικά πως τα πολιτικά κόμματα μετατρέπονται σε οροθετημένους μάρκετινγκ οργανισμούς. Σ’ αυτή τη πρώτη ενότητα θα δούμε μ’ ακρίβεια το ρόλο του πολιτικού μάρκετινγκ και τη χρήση που έχει ως εργαλείο προβολής μιας ιδεολογίας για μια πολιτική παράταξη. Ουσιαστικά θα επισημανθεί η χρήση του, αλλά και τη σχέση του με συγκεκριμένα εργαλεία όπως είναι οι Δημόσιες Σχέσεις αλλά και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η ανάλυσή μας θα γίνει με βάση ξένη αρθρογραφία και μελέτες η/οι οποία/ ες αναφέρεται/ ονται στις πτυχές του πολιτικού μάρκετινγκ.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα
Δημόσιες σχέσεις
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.