Η κοινή ενεργειακή συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ρωσίας και η υλοποίηση ενεργειακών υποδομών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η κοινή ενεργειακή συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ρωσίας και η υλοποίηση ενεργειακών υποδομών στην Ελλάδα

Αντωνιάδη, Ελένη Κ
Σαρβανίδου, Παρθένα Α.

Η εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τη διαδικασία της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το πεδίο της αγοράς ενέργειας. Σκοπός της εργασίας είναι να αναλύσει και να καταδείξει τη σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Ρωσία σε πολιτικό και κυρίως σε οικονομικό επίπεδο. Επίσης επιχειρείται να προσδιοριστεί ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Ελλάδα σε αυτή τη συνεργασία. Η εργασία παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς προσδιορίζει τη σημασία που έχουν για την ανάπτυξη διμερών διπλωματικών σχέσεων οι οικονομικές εξελίξεις. Ως μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιείται η σχέση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βασικό στοιχείο αυτής της σχέσης είναι η προμήθεια και ο εφοδιασμός συμβατικών προϊόντων ενέργειας από τη Ρωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς οι εγχώριες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αδυνατούν να παραγάγουν τα απαιτούμενα προϊόντα ενέργειας που χρειάζονται, είναι εύλογο ότι προσφεύγουν σε εισαγωγές. Το βασικό ερώτημα στο οποίο θα επιχειρήσει να δώσει απάντηση η έρευνα είναι ποιος είναι ο βαθμός εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προϊόντα συμβατικής ενέργειας από τη Ρωσία και με ποιο τρόπο επηρεάζει την ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα στα δύο μέρη. Επίσης θα αναλυθεί η σημασία του ρόλου της Ελλάδας σε αυτή τη σχέση μέσα από την εγκατάσταση και τη λειτουργία του αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης. Η σημασία των διμερών σχέσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Η μεθοδολογία που θα ακολουθήσει η εργασία περιλαμβάνει δύο βασικά σκέλη. Το πρώτο σκέλος έχει θεωρητικό χαρακτήρα και εκτείνεται στο πλαίσιο ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην οικονομική και στην πολιτική συνεργασία ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο σκέλος έχει εμπειρικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει την ανάλυση της αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας καθώς και του βαθμού εξάρτησης τους από τα ρωσικά προϊόντα ενέργειας. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που επικρατούν στην αγορά ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται ο προσδιορισμός των βασικών στοιχείων που οριοθετούν την οικονομική συνεργασία ανάμεσα στα δύο μέρη. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας στο πεδίο της ενέργειας καθώς και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Ελλάδα. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στο εμπειρικό σκέλος της εργασίας. στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενεργειακή πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.