Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κονσερβοποιίας σαλιγκαριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κονσερβοποιίας σαλιγκαριών

Χρήστου, Νίκη

Η οργάνωση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας έχει σαν στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Κάθε σύστημα ποιότητας ουσιαστικά στοχεύει στη διοικητική οργάνωση της επιχείρησης που οδηγεί στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της, με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των πελατών της επιχείρησης. Η διαχείριση ποιότητας αποτελείται από τις σχεδιασμένες και συστηματικές διαδικασίες που περιγράφουν τις δραστηριότητες της εταιρίας, οι οποίες εφαρμόζονται στα πλαίσια ενός Συστήματος Ποιότητας και τεκμηριώνονται έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας. Το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2000 στοχεύει στην διασφάλιση ότι τηρούνται όλες οι απαιτήσεις που αφορούν στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων /υπηρεσιών της επιχείρησης. Το 1987, το BS υιοθετήθηκε από τον διεθνή οργανισμό τυποποίησης ISO και δημοσιεύθηκε σε διεθνές επίπεδο ως σειρά ISO 9000, ενώ η πρώτη επανέκδοση και ουσιαστική βελτίωση του προτύπου συντελέσθηκε με την επανέκδοση του το 1994. στην Ελλάδα η σειρά των προτύπων αναγνωρίσθηκε ως ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000, η οποία περιλαμβάνει όλα τα πρότυπα πιστοποίησης των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα τα ISO 9001,9002 και 9003. Τα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000, είναι από τα λίγα πρότυπα τα οποία γνώρισαν τέτοια διεθνή αναγνώριση στη χώρα μας, δε ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν πιστοποιηθεί ξεπερνά σήμερα τις 2.000 επιχειρήσεις. Η έκδοση του 2000, αποτελεί την δεύτερη φάση της διαδικασίας αναθεώρησης και έχει σαν στόχο να δώσει στους χρήστες την δυνατότητα να προσθέσουν αξία στις δραστηριότητες τους, βελτιώνοντας διαρκώς την απόδοση τους μέσω επικέντρωσης των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας που εφαρμόζουν, στις βασικές διεργασίες του οργανισμού αλλά παράλληλα και στις απαιτήσεις των πελατών που αποτελούν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο σχεδιάζονται αυτά τα συστήματα. Το 1ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τον κλάδος της Ελληνικής κονσερβοποιίας σαλιγκαριών και η θέση του στο διεθνές εμπόριο σήμερα, τις εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου, τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας τους, τα βασικά προϊόντα εμπορίας του κλάδου και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και την αναγκαιότητα της εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας βασισμένου στο πρότυπο EN ISO 9001:2000, οι υποχρεωτικές και οι αναγκαίες διαδικασίες που το συνοδεύουν, στις εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου. Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στο εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2000, εγχειρίδιο υποχρεωτικών και αναγκαίων διαδικασιών ποιότητα και στα εντυπα – φόρμες που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του προτύπου. Και τέλος το 3ο κεφάλαιο αναφέρεται στις προμήθειες α’ υλών και στον ποιοτικό έλεγχο, στην επεξεργασία-παραγωγή και τυποποίηση κονσερβών σαλιγκαριών και στις εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις κονσερβών σαλιγκαριών.

Thesis
NonPeerReviewed

Κονσερβοποίηση - Βιομηχανία και εμπόριο
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.