Νομισματική ισχύς και διεθνής πολιτική αλλαγή: μια παραμελημένη διάσταση υψηλής στρατηγικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Νομισματική ισχύς και διεθνής πολιτική αλλαγή: μια παραμελημένη διάσταση υψηλής στρατηγικής

Πολυχρονάκη, Ιωάννα
Φιλόπουλος, Εμμανουήλ

Στη μελέτη που ακολουθεί στεκόμαστε στην έννοια του χρήματος και τη διάδραση μεταξύ νομισματικού και δημοσιονομικού τομέα. Αξιοσημείωτος είναι και ο ρόλος των ακολουθούμενων νομισματικών κανόνων που περιλαμβάνουν την εναλλακτική χρήση των σταθερών ή των κυμαινόμενων συναλλαγματικών τιμών. Βασικά επιχειρήματα είναι η αναλογικά μεγαλύτερη αλλά όχι αποκλειστική συμβολή των ισχυρών στη διαμόρφωση του υφιστάμενου διεθνούς πλαισίου, η εργαλειακή χρήση της συνεργασίας για νομισματικά ζητήματα και το διαφορετικό πλαίσιο κινήσεων των κρατών ανάλογα με τους ακολουθούμενους νομισματικούς κανόνες που επιβάλλονται σε συνάρτηση με τη δυναμικότητά τους. Στο κεφάλαιο 2 αναζητάται η θέση της νομισματικής ισχύος στο μηχανισμό πολιτικής αλλαγής. Ξεκινάμε από την έκθεση της οικονομικής πτυχής του μηχανισμού και συνεχίζουμε με τις διαστάσεις της ευρύτερης ισχύος, τα επίπεδα λειτουργίας της και την οικονομική της φύση. Ιδιαίτερα σημαντικά καθίστανται ο ρόλος του χρήματος και η δυναμική από την πολιτική υφή του. Η προτίμηση εναλλακτικών μορφών εξαναγκασμού και η αμεσότερη αλληλεπίδραση κράτους-αγοράς προσθέτει σοβαρότητα στην πιθανότητα άσκησης νομισματικής ισχύος. Στο κρατικό επίπεδο, όσοι αναζητούν νομισματική κυριαρχία βρίσκονται μπροστά στην ανέφικτη πλήρως ανεξάρτητη νομισματική πολιτική και την ανάγκη συνεργασίας. Ακόμα, αποδεικνύεται ότι νομισματική ισχύς και πολιτική κυριαρχία δεν συνάδουν πάντα. Αυτό το συμπέρασμα αποτελεί κύριο επιχείρημα του κεφαλαίου. Συνεχίζουμε με τις διαστάσεις της ευρύτερης ισχύος, τα επίπεδα λειτουργίας της και την οικονομική της φύση. Ιδιαίτερα σημαντικά καθίστανται ο ρόλος του χρήματος και η δυναμική από την πολιτική υφή του. Η προτίμηση εναλλακτικών μορφών εξαναγκασμού και η αμεσότερη αλληλεπίδραση κράτους-αγοράς προσθέτει σοβαρότητα στην πιθανότητα άσκησης νομισματικής ισχύος. Στο κρατικό επίπεδο, όσοι αναζητούν νομισματική κυριαρχία βρίσκονται μπροστά στην ανέφικτη πλήρως ανεξάρτητη νομισματική πολιτική και την ανάγκη συνεργασίας. Ακόμα, αποδεικνύεται ότι νομισματική ισχύς και πολιτική κυριαρχία δεν συνάδουν πάντα. Το κεφάλαιο 3 αναφέρεται στη νομισματική ισχύ ως αποτελεσματικό εργαλείο Υψηλής Πολιτικής. Εδώ, καταγράφονται η ικανοποίηση το)ν θεωρητικών προϋποθέσεων χρήσης της νομισματικής ισχύος, η επιβεβαίωσή της από τη διεθνή πρακτική και οι συγκεκριμένες στρατηγικές, τακτικές και τεχνικές που ακολουθούνται για να γίνει εφικτή, βιώσιμη και αποτελεσματική. Οι εν λόγω στρατηγικές που αναφέρθηκαν πιο πάνω, εξαρτώνται και από τις ανακύπτουσες συνθήκες ευκαιρίας για εκμετάλλευση οι οποίες εξετάζονται ανά στρατηγική. Σήμερα, αυτές οι ευκαιρίες πληθαίνουν λόγω των παγκοσμιοποιημένων αγορών και των μεταψυχροπολεμικών ανακατατάξεων. Αδυναμία του παρόντος συγγράμματος ίσως να αποτελεί η μη περαιτέρω εμβάθυνση στις τακτικές και τεχνικές των στρατηγικών άσκησης νομισματικής ισχύος, αλλά κάτι τέτοιο ήταν απρόσφορο εξαιτίας του περιορισμού στην έκταση του πονήματος. Πάντως, αυτή η εργασία σίγουρα μπορεί να εμπνεύσει άλλους μελετητές και να αποτελέσει ενδεχομένως βάση για επόμενες έρευνες.

Thesis
NonPeerReviewed

Νομισματική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.