Η μέθοδος της υδραυλικής ρωγμάτωσης για την απόληψη φυσικού αερίου και πετρελαίου από σχιστολιθικά κοιτάσματα = The Hydraulic Fracturing method for the recovery of natural gas and oil from schist deposits

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η μέθοδος της υδραυλικής ρωγμάτωσης για την απόληψη φυσικού αερίου και πετρελαίου από σχιστολιθικά κοιτάσματα = The Hydraulic Fracturing method for the recovery of natural gas and oil from schist deposits

Αναγνωστοπούλου, Γεωργία
Πάσχου, Αντιγόνη

Περιγράφονται οι έννοιες του σχιστολιθικού αερίου και του σχιστολιθικού πετρελαίου καθώς και οι γεωλογικές δομές στις οποίες είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί η συγκεκριμένη μέθοδος. Γίνεται ανάλυση της υδραυλικής ρωγμάτωσης, τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τής, καθώς και τα περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από την εφαρμογή της. Περιγράφονται τα υγρά απόβλητα τα οποία δημιουργούνται από την εφαρμογή της μεθόδου, ενώ παρατίθεται μία ανασκόπηση των απόψεων σε παγκόσμια κλίμακα όσον αφορά τις προοπτικές της. Τέλος, περιγράφονται τα κύρια οικονομικά χαρακτηριστικά της, τα τελικά συμπεράσματα και οι προτάσεις για την χρήση τής.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυσικό αέριο
Πετρέλαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.