Τρόποι ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης: η περίπτωση της BSB

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Τρόποι ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης: η περίπτωση της BSB

Ορφανάκου, Πολυτίμη

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι καταρχήν να μας παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της εταιρείας BSB, και να μας αναλύσει πως καταφέρνει μια εταιρεία να πραγματοποιεί ορθή εξαγωγική δραστηριότητα. Αρχικά, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε την δομή της εταιρείας, διότι έτσι καταλαβαίνουμε πράγματα που αφορούν τον τρόπο διοίκησής της. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι πολύ σπουδαίο κομμάτι και απασχολεί την συγκεκριμένη εταιρεία τόσο για τα μαγαζιά της Ελλάδας όσο και αυτά του εξωτερικού. Άλλωστε, τα κατά τόπους καταστήματά της καθώς και το δίκτυο διανομής, αποτελούν ή μπορούν να χαρακτηριστούν ως η «καρδιά» της επιχείρησης. Τέλος, τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας που θα δούμε πιο κάτω, έχουν σκοπό να δημιουργήσουν στον αναγνώστη μία πρώτη εικόνα για την οικονομική πορεία που ακολούθησε η BSB, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά μέσω των ισολογισμών των τελευταίων χρόνων της εταιρείας. Παρακάτω θα αναλυθούν οι στρατηγικές μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί η εταιρεία για την ανάπτυξη της, που βασίζονται στην πολύ καλή γνώση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, στην πίστη του σχεδίου που θα επιλεγεί και στον καλό έλεγχο του σχεδίου που θα αποφασιστεί. Επίσης, η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία στο κομμάτι των πωλήσεων, αλλά και στο κομμάτι των πληρωμών, δηλαδή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της, αποτελείται από πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Το κομμάτι των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με πελάτες και με προμηθευτές μιας επιχείρησης, πρέπει υποχρεωτικά να χαρακτηρίζεται από οργάνωση, να ακολουθεί μία γραμμή πολιτικής, ενώ παράλληλα να είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στις ανάγκες τις αγοράς και να προσαρμοστεί σε αλλαγές που είναι δυνατόν να επέλθουν. Στη συνέχεια της εργασίας, θα γίνει λόγος για την εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία διαχωρίζεται σε άμεση και έμμεση και τους τρόπους επέκτασης των εξαγωγών με τη συμμετοχή της επιχείρησης στις υπερπόντιες εμπορικές εκθέσεις. Τέλος, είναι σκόπιμο να παρουσιαστούν οι αγορές στόχοι της BSB, στις περισσότερες από τις οποίες, ήδη ξεκινάει να κατακτά έστω και ένα μικρό, για την ώρα, μερίδιο της αγοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις
Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.