Αθλητικό μάρκετινγκ: μορφές ανάπτυξης του στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Αθλητικό μάρκετινγκ: μορφές ανάπτυξης του στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Τράμπας, Νικόλαος

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την αθλητική οικονομία και παρουσιάζεται το αθλητικό προϊόν ως «οικονομικό προϊόν». Η αποδοχή αυτής της άποψης αποτελεί και το βασικό πυλώνα για την περαιτέρω ανάπτυξη της εργασίας καθώς σκοπός κάθε επιχείρησης είναι να παράγει προϊόντα που σκοπό έχουν να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών τους. Το ίδιο συμβαίνει και με το ποδοσφαιρικό θέαμα Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η θέση του ποδοσφαίρου στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία και πως αυτό αντλεί στοιχεία από την γενικότερη οικονομική δραστηριότητα. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος «αθλητικό μάρκετινγκ» και οι στρατηγικές λειτουργίες του. Το στοιχείο με την μεγαλύτερη αξία είναι βέβαια το μείγμα μάρκετινγκ που απαρτίζεται από τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: Το προϊόν(ομάδα, αγώνας, άθλημα, κ.α), τιμή (εισιτήριο), διανομή (ώρα έναρξης του αγώνα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις ) και τέλος η επικοινωνία με το κοινό. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα αλλά και τα οφέλη που έχει το τμήμα μάρκετινγκ μιας ΠΑΕ (Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία), από την χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην τμηματοποίηση της ποδοσφαιρικής αγοράς καθώς και στα κριτήρια που αυτό επιτυγχάνεται. Στο ένατο κεφάλαιο καταγράφονται οι κυριότερες μορφές μάρκετινγκ στον χώρο του ποδοσφαίρου και αυτές είναι:Internet marketing, χορηγίες, stars marketing, ambush marketing, ποδοσφαιρικές ακαδημίες, promotion and marketing. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι στόχος της εργασίας είναι να εντοπισθεί η δυναμική που προσδίδει το αθλητικό μάρκετινγκ στην εικόνα του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, με κύριο σκοπό την ποιοτική αναβάθμισή του αλλά και την οικονομική του βιωσιμότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ - Διοίκηση και οργάνωση
Αθλητισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.