Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα: προοπτικές και προβλήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα: προοπτικές και προβλήματα

Εμμανουήλ, Αθανάσιος

Ακίνητη περιουσία και προσωπική περιουσία είναι οι κύριες ταξινομήσεις των ακινήτων στο κοινό δίκαιο των ακινήτων. Αναφέρεται σε γη και τις βελτιώσεις που έγιναν από τις ανθρώπινες προσπάθειες για οικοδομήματα και την απόκτηση διαφόρων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Το αστικό δίκαιο προστατεύει την προσωπική ακίνητη περιουσία, την αγορά ακινήτων και τους μεσίτες οι οποίοι αντιπροσωπεύουν επιχειρηματικά την αγορά αυτή. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της εργασίας στηρίχθηκε περισσότερο στην έρευνα για την δομή και την κατάσταση της ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς ακινήτων. Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την αγορά των ακινήτων και οι προβλέψεις για την ανάκαμψη της, όπως θα δούμε και από την έρευνα μας, μετατίθενται για τα μέσα του 2010. Παράλληλα, η μεθοδολογία υλοποίησης της εργασίας φρόντισε να αναλυθεί με διεξοδικό τρόπο η ελληνική αγορά και οι νόμοι που υπάρχουν για την προστασία της ακίνητης περιουσίας. Η βιβλιογραφία της εργασίας στηρίχθηκε σε κάποια επιστημονικά άρθρα για την ακίνητη αγορά, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, στο Ίδρυμα Βιομηχανικών Ερευνών και στην οικονομική μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικότερα, η δομή των κεφαλαίων περιλαμβάνει: Στο πρώτο κεφάλαιο, μελετούμε τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ακινήτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, ερευνούμε τα οικονομικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ακινήτων και τους τρόπους χρηματοδότησης αυτών. Στο τρίτο κεφάλαιο, ελέγχουμε τα οικονομικά στοιχεία της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς. Τα προβλήματα που εντοπίζονται στην ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης αυτών των αγορών.

Thesis
NonPeerReviewed

Κατοικίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.