Η διοίκηση - διαχείριση αλλαγών (συγχωνεύσεων - εξαγορών) σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις και ο ρόλος της επικοινωνίας: η περίπτωση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η διοίκηση - διαχείριση αλλαγών (συγχωνεύσεων - εξαγορών) σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις και ο ρόλος της επικοινωνίας: η περίπτωση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου

Μπάμπος, Χρήστος

Η εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει αρχικά ότι σήμερα τόσο διεθνώς όσο και εγχωρίων έχουμε εισέλθει σε ένα νέο κύκλο επιχειρηματικών κινήσεων ,η επιτυχία ή (αποτυχία)των οποίων κρίνεται από τη διαχείριση αλλαγής. Όπου οι επιτυχημένες συγχωνεύσεις ή εξαγορές επιχειρήσεων βασίζονται κυρίως στην αποτελεσματικότητα της υλοποίησης τους. Καθώς και στον στρατηγικό ρόλο που κατέχει η επικοινωνία και στο πώς αυτή πρέπει να ενσωματωθεί στην στρατηγική της εταιρείας. Αντικειμενικοί σκοποί της εργασίας είναι να αποδειχθεί, πως η διαχείριση της αλλαγής και των γνώσεων επιβάλλεται να γίνεται στρατηγικό ζήτημα μέσα στις επιχειρήσεις σε περιόδους συγχωνεύσεων και εξαγορών. Αντιμετωπίζοντας τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές σαν ένα ανθρώπινο ζήτημα , εντοπίζοντας τα προβλήματα των υπαλλήλων και προτείνουμε λύσεις στη διαχείριση-ηγεσία. Εστιάζοντας στο ρόλο της επικοινωνίας και στο γεγονός ότι η διοίκηση χρειάζεται να αναγνωρίσει την επικοινωνία των υπαλλήλων και να μάθει να λειτουργεί σα μοχλός στη στρατηγική υποστήριξη. Η επικοινωνία των υπαλλήλων πρέπει να παίξει ένα στρατηγικό ρόλο στον οργανισμό για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και οι ηγέτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επικοινωνία έχει τη δύναμη να οδηγήσει στην πραγματοποίηση των στόχων ολοκλήρωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγχώνευση τραπεζών
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.