Μελέτη υποσταθμού μέσης τάσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη υποσταθμού μέσης τάσης

Κιούρτζης, Στέφανος

Στην παρακάτω εργασία αναλύονται τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση ενός Υ/Σ ΜΤ-ΧΤ ο οποίος θα τροφοδοτήσει μια βιομηχανική μονάδα. Η παρούσα βιομηχανική μονάδα αποτελείται από μια μονάδα σφαγείου, μια μονάδα επεξεργασίας, διαλογής και μεταποίησης σφαγίων, ψυγεία, το συσκευαστήριο, τα γραφεία της εταιρίας. Επίσης, αναφέρονται οι τύποι παροχής των ιδιωτικών Υ/Σ η διαδικασία επιλογής του Μ/Σ τα μέσα ζεύξης και προστασίας και η αντιστάθμισης της άεργου ισχύος. Τέλος, πραγματοποιείται μια μελέτη επιλογής των μέσων υλοποίησης ενός Υ/Σ ΜΤ- ΧΤ παροχής τύπου Α2 που θα ηλεκτροδοτήσει την βιομηχανική μονάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρολογία
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.