Η διεθνής εμπειρία και οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς αξιοποίησης στερεών βιοκαυσίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η διεθνής εμπειρία και οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς αξιοποίησης στερεών βιοκαυσίμων

Μαυροματίδης, Ευστράτιος

Τα βιοκαύσιμα, όπως ορίζονται στην ευρωπαϊκή οδηγία, είναι υγρά ή αέρια καύσιμα για τις μεταφορές, που παράγονται από βιομάζα, η οποία αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Επιπλέον αποτελούν τη μοναδική μορφή ΑΠΕ που μπορεί να αναμειχθεί ή να αντικαταστήσει πλήρως το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη, χωρίς να χρειάζεται μετατροπή των κινητήρων του στόλου μεταφοράς. Δεδομένου του ότι η ΕΕ αποτελεί το μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, εισάγοντας αναγκαστικά το 82% των καυσίμων που καταναλώνει, ότι οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για το 23% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως και ότι ο αριθμός των οχημάτων αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς, επομένως και η ρύπανση του περιβάλλοντος από αυτά, η παραγωγή βιοκαυσίμων έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΕΕ. Ήδη από το 2003 η ΕΕ έθεσε στόχο 2% βιοκαυσίμων στα καύσιμα μεταφοράς ως το 2005 και για 5,75% έως το 2010. Ωστόσο ο στόχος για το 2005 επετεύχθη κατά το ήμισυ όπως φαίνεται δύσκολο να επιτευχθεί και αυτός του 2010. Έτσι, αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τους στόχους με 10% για το 2020 με την οδηγία του Ιανουαρίου του 2008. Με την ώθηση που έδωσε η ΕΕ, ο τομέας των βιοκαυσίμων άρχισε να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό στον κλάδο και δίνοντας το κίνητρο δημιουργίας πολλών νέων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής βιοκαυσίμων, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας παράλληλα τις ενεργειακές καλλιέργειες, δίνοντας νέα ώθηση στον αγροτικό τομέα. Ωστόσο, η παραγωγή βιοκαυσίμων, εάν δεν τηρεί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει η ΕΕ προκειμένου να υπάρχει ισορροπία με τον τομέα των τροφίμων και της αειφόρου ανάπτυξης, μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην επίτευξη του εθνικού στόχου των χωρών - μελών. Οι εθνικές νομοθεσίες είναι απαραίτητο να θέτουν όρια, περιορισμούς και ελέγχους προκειμένου να διατηρούν ισορροπία με την καλλιεργήσιμη γη και την απαιτούμενη από την ΕΕ παραγωγή βιοκαυσίμων.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιοκαύσιμα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.