Ο ρόλος και η συμβολή των ευρωπαϊκών φορέων και το δίκτυο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην επιχειρηματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ο ρόλος και η συμβολή των ευρωπαϊκών φορέων και το δίκτυο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην επιχειρηματικότητα

Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνα Β.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να περιγράψει τον ρόλο και την συμβολή των ευρωπαϊκών φορέων στην ΕΚΕ. Θα αναφερθούν θέσεις και προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και θα περιγράψει ένα διοικητικό μοντέλο, που οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν, σε σχέση με την τριμερή διάσταση της ΕΚΕ (κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική), που οι ευρωπαϊκοί φορείς έχουν καθορίσει. Έως τώρα, δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για την ΕΚΕ, που θα μπορούσε να είναι κοινά αποδεκτός σε διεθνές επίπεδο. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΕ είναι κυρίως μία αρχή, δια μέσου της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να αποφασίσουν εθελοντικά να συμβάλουν σε μία καλύτερη κοινωνία και σε ένα καθαρότερο περιβάλλον. Από την έναρξή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ευρώπη, έχει υπάρξει εξέλιξη αλληλεπίδρασης μεταξύ CSR Europe και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και των οργανώσεων των ενδιαφερομένων φορέων. Ο τομέας της ΕΚΕ έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σε αρκετά μεγάλο βαθμό σε διεθνές και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στην χώρα μας. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις μετέχουν σε σοβαρές προσπάθειες, ώστε να προσδιορίσουν και να ενσωματώσουν την ΕΚΕ σε όλες τις πλευρές της δραστηριότητας της.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική κουλτούρα
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.