Μια εκμετάλλευση αγελάδων γαλακτοπαραγωγής = A Dairy farm

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μια εκμετάλλευση αγελάδων γαλακτοπαραγωγής = A Dairy farm

Καλενδέρης, Κωνσταντίνος

Η αγελαδοτροφική εκμετάλλευση βρίσκεται στο Δήμο Σοχού του Νομού Θεσσαλονίκης και διατηρεί 100 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής της φυλής Holstein. Η εκμετάλλευση έχει διπλή παραγωγική κατεύθυνση. Τόσο την παραγωγή γάλακτος, όσο και την παραγωγή κρέατος. Το μέσο διάστημα μεταξύ των τοκετών των αγελάδων της εκμετάλλευσης υπολογίζεται σε 382±44 ημέρες, με ορισμένες αγελάδες (44%) της εκμετάλλευσης να εμφανίζουν μέση διάρκεια μεταξύ των διαδοχικών τοκετών μεγαλύτερη από 400 ημέρες (402-480 ημέρες), ενώ άλλες (25%) μέση διάρκεια μεταξύ των διαδοχικών τοκετών μικρότερη των 365 ημερών (από 330-358,5 ημέρες). Η ηλικία πρώτης οχείας για τις μοσχίδες της εκμετάλλευσης κυμαίνεται μεταξύ των 16-17 μηνών, όταν οι μοσχίδες έχουν αποκτήσει περίπου το σωματικό βάρος των 350-400kg. Αυτό σημαίνει ότι οι αγελάδες της εκμετάλλευσης γεννούν πρώτη φορά στην ηλικία περίπου μεταξύ των 25-27 μηνών. Οι τοκετοί κατανέμονται τυχαία σε όλη τη διάρκεια του έτους, με το μεγαλύτερο μέρος (15,28%) να συγκεντρώνεται τους μήνες Ιούλιο και Νοέμβριο. Για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης εφαρμόζεται αποκλειστικά η τεχνητή γονιμοποίηση των αγελάδων, με σπέρμα ταύρων που εισάγεται κυρίως από τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Τα αρσενικά μοσχάρια διατηρούνται στην εκμετάλλευση μέχρι την ηλικία των 15 μηνών και στη συνέχεια οδηγούνται προς σφαγή.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγελάδες - Εκτροφή
Γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες - Τροφοδοσία και ζωοτροφές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.