Το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας για την Δ΄ διαχειριστική περίοδο 2007-2013

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας για την Δ΄ διαχειριστική περίοδο 2007-2013

Δαλαμπίρα, Αθανασία

Η εργασία αυτή πραγματεύεται τις κοινοτικές ενισχύσεις τόσο του Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης όσο και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς κυρίως της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Σχετικά με τις κοινοτικές ενισχύσεις γίνεται αναφορά στην Γ’ διαχειριστική περίοδο 2000-2006 (δομή και διάρθρωση του Γ’ ΚΠΣ) και στην πορεία υλοποίησης των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων (κατανομή κοινοτικών ενισχύσεων, ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Προγράμματος και απεικόνιση της απορροφητικότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) με έμφαση στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως και στο Γ’ ΚΠΣ έτσι και στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, το οποίο αφορά την Δ’ διαχειριστική περίοδο 2007-2013, κάναμε μία σύντομη αναφορά στην αρχιτεκτονική, στον στρατηγικό σχεδιασμό, στους στόχους και στην κατευθυντήρια γραμμή των προγραμμάτων. Σημαντική προτεραιότητα των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ είναι η ενδυνάμωση των περιφερειών της χώρας. Τέλος, μελετήσαμε την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας για την Δ’ διαχειριστική περίοδο 2007-2013. αναλύσαμε την υπάρχουσα κατάσταση της Περιφέρειας κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού με μεθόδους όπως η ανάλυση SWOT για να κατανοήσουμε της μεγάλες προοπτικές που διαθέτει η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας στον ανταγωνισμό τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.