Τρόποι ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης: η περίπτωση της εταιρίας Doppler

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Τρόποι ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης: η περίπτωση της εταιρίας Doppler

Τσιτλακίδου, Αφροδίτη

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τους τρόπους ανάπτυξης και διεθνούς δραστηριοποίησης, πιο συγκεκριμένα με την περίπτωση της εταιρίας της Doppler και Α.Β.Ε.Ε. Σκοπός είναι να παρουσιαστεί εκτενώς η οργανωτική δομή μιας επιχείρησης, ο τρόπος λειτουργίας της και η στρατηγική μέσω της οποίας προσπαθεί να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί στον κλάδο της. Αναλύεται η σταδιοδρομία της εταιρίας, πως ξεκίνησε, από ποιον, με ποια υποδομή και σε ποιο σημείο έφτασε στις μέρες μας έχοντας μόλις δέκα χρόνια πορείας. Κατάφερε να αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό και να καθιερώσει την παρουσία της στο χώρο της βιομηχανίας των ανελκυστήρων. Υπάρχουν αναφορές στο εργατικό δυναμικό της εταιρίας δίνοντας μια εικόνα της λειτουργίας της και των τρόπων με τους οποίους συμβάλλει σε αυτήν αλλά και στην ανάπτυξη και εξέλιξη της εταιρίας. Αναλύονται επίσης οι στόχοι που έχει θέσει και ο ρυθμός ανάπτυξης. Αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με το πελατολόγιο της εταιρίας, τις χώρες που αναπτύσσει την εξαγωγική της δραστηριότητα και τα έργα που αναλαμβάνει. Η συμμετοχή της σε εκθέσεις και διεθνής διαγωνισμούς δείχνει την ενεργητικότητά της. Επίσης, αναφέρονται η στρατηγική της, οι προοπτικές της και οι κύριοι ανταγωνιστές της στο εξωτερικό. Τέλος δίνονται τα οικονομικά μεγέθη των τελευταίων ετών , παρουσιάζοντας την εικόνα της εταιρίας και με νούμερα. Επίσης παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που διατρέχει η εταιρία στην αγορά. Κλείνοντας προτείνονται ιδέες για την καλύτερη ανάπτυξη της εταιρίας και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα όλης της εργασίας. Προτείνονται ιδέες για την καλύτερη ανάπτυξης της εταιρίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις
Επιχειρηματική δραστηριότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.