Το επίπεδο διμερών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης: οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το επίπεδο διμερών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης: οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου

Πέτρου, Αναστασία
Τσακμάκης, Βασίλειος

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές τις δεκαετίας του ’90 έλαβαν χώρα κοσμογονικές αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη. Το συμβολικό γεγονός της πτώσης του τοίχους του Βερολίνου (Νοέμβρης του 1989), σηματοδότησε το πέρασμα των ανατολικοευρωπαϊκών χωρών από το καθεστώς της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας, σε αυτό της ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, οι χώρες που λειτούργησαν κάτω από το σύστημα κεντρικού σχεδιασμού στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ), υπήρξαν από τις λιγότερο ανεπτυγμένες στην Ευρώπη, όσον αφορά την σύγχρονη Ιστορία. Μία σειρά λόγων προσφέρουν επαρκή εξήγηση για την «οικονομική απομόνωση» τους. Η διαδικασία μετάβασης στην οικονομία της αγοράς αποκάλυψε και άλλα προβλήματα, που δεν σχετίζονταν μόνο με την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και με ζητήματα σχετικά με την καθιέρωση δημοκρατικών κανόνων και την ανάγκη για μείζονες μεταρρυθμίσεις. Σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στην ΝΑΕ, και των δομικών ατελειών των αγορών της, το κεφάλαιο αναζήτησε την επέκταση του. Πολλές επιχειρήσεις, προχώρησαν σε επενδύσεις στις νεότευκτες οικονομίες παρά τις αρνητικές αρχικές συνθήκες εκκίνησης. Πιο συγκεκριμένα, η διάρθρωση της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά στη ΝΑΕ και την μεταμόρφωση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την οικονομική κατάσταση των χώρων. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τις διμερείς σχέσεις που υπάρχουν με τις χώρες τις Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το οικονομικό τους επίπεδο. Τέλος θα αναφέρουμε το εξωτερικό εμπόριο των χώρων τις νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ελλάδας και θα παρουσιάσουμε την ανάπτυξη των εξαγωγικών δράσεων των ελληνικών επιχειρήσεων. Κλείνουμε την εργασία με την παράθεση των σχετικών συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Εξωτερικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.