Περιγραφή λειτουργίας της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης ενός αμμοτριβείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Περιγραφή λειτουργίας της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης ενός αμμοτριβείου

Πιστοφίδης, Βασίλειος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση και περιγραφή ενός αμμοτριβείου με σφυριά και αυτοματισμό με plc. Για την επίτευξη του στόχου αυτό η εργασία χωρίζεται σε 5 θεματικές ενότητες. Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή στο θέμα, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται το θέμα και ο σκοπός της εργασίας. Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται γενική περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής άμμου σε λατομείο, καθώς και των κύριων μερών ενός αμμοτριβείου με σφυριά. Τέλος παρουσιάζονται τα κυριότερα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία ενός τέτοιου αμμοτριβείου. Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας τόσο των κύριων μερών του αμμοτριβείου όσο και συνολικά της εγκατάστασης. Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του αμμοτριβείου. Τέλος, στο Κεφάλαιο 4, κατατίθενται προτάσεις για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της απόδοσης των αμμοτριβείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.