Η ανάπτυξη των οδικών μεταφορών στην ελληνική αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η ανάπτυξη των οδικών μεταφορών στην ελληνική αγορά

Γιαννούλα, Χριστίνα Δ.

Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι η ανάπτυξη των οδικών μεταφορών στην Ελληνική αγορά. Είναι μια συλλογή πληροφοριών για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας που αποτελούν προϋπόθεση για την αρμονική λειτουργία ολόκληρου του συστήματος εφοδιασμού, από την παραγωγή και την ανασυσκευασία ως τη μεταφορά. Ο ρόλος της διαμεταφοράς είναι εξαιρετικά σημαντικός διότι συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καλούνται να ανταγωνιστούν ένα οργανωμένο διεθνές περιβάλλον, με τα δεδομένα όμως μιας πλήρους ανοργάνωτης ελληνικής πολιτείας. Είναι δε τόσο ανοργάνωτη που κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού της είναι βέβαιο ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα. Η παραγωγή και η ανασυσκευασία ως στατικοί τομείς, με μεγάλες απαιτήσεις σε όγκους οι οποίες μπορούν να οργανωθούν αυτόνομα και διάσπαρτα, αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα σε σχέση με τη διαμεταφορά, η οποία βρίσκεται σε χειρότερη θέση παρότι ως δυναμικός τομέας απαιτεί κομβική ανάπτυξη των εγκαταστάσεών της και δικτυακή σύνδεση μέσω οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων. Τέλος, η μεταφορά ως η πιο ευέλικτη εκ των τεσσάρων κλάδων αντιμετωπίζει άλλου είδους προβλήματα που δεν άπτονται άμεσα της οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά του εσωτερικού της ανταγωνισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορεύματα - Μεταφορές
Οδικές μεταφορές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.