Η βιολογική κτηνοτροφία στην Ελλάδα και η διείσδυση των βιολογικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η βιολογική κτηνοτροφία στην Ελλάδα και η διείσδυση των βιολογικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά

Ζαμπού, Μαρίνα Ν.

Η παρακάτω εργασία ασχολείται με την Βιολογική Κτηνοτροφία. Παρουσιάζει την διαφορά ανάμεσα στην βιολογική και συμβατική κτηνοτροφία, αναλύει την πορεία της ελληνικής βιολογικής κτηνοτροφίας, καθώς και της Ευρώπης και κάνει μια σύντομη αναφορά στους στόχους της. Γίνεται ανάλυση swot, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός τομέα, καθώς και των ευκαιριών και των απειλών που ενδέχεται να προκύψουν. Αναλύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής βιολογικής κτηνοτροφίας, αλλά παρουσιάζονται και τα προβλήματα βιολογικής εκτροφής στην Ελλάδα. Στην συνέχεια ασχολείται με τα Βιολογικά προϊόντα. Εξετάζει την ζήτηση τους καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Αναλύει την αγορά των βιολογικών προϊόντων όπως επίσης και τους τρόπους διάθεσης τους. Παρουσιάζει την διαφήμιση – προώθηση των βιολογικών προϊόντων. Και τέλος, αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν τον καθορισμό των τιμών των βιολογικών προϊόντων και παρουσιάζει το επίπεδο του ανταγωνισμού και το μερίδιο αγοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιολογικά προϊόντα
Βιολογική κτηνοτροφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.