Ξένες επενδύσεις στον ελληνικό χώρο: τράπεζα MARFIN

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ξένες επενδύσεις στον ελληνικό χώρο: τράπεζα MARFIN

Μαγειριά, Σωτηρία Γ.

Η συγκεκριμένη πτυχιακή μελέτη αναπτύσσει τις ξένες επενδύσεις στον ελληνικό χώρο και στη συνέχεια αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη της τράπεζας Marfin.Η εργασία αναφέρει την κατάσταση στην ελληνική οικονομία από άποψη δελεαστικότητας σε σχέση με τους ξένους επενδυτές. Συγκεκριμένα η μελέτη αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς. Παρατηρούμε σε ποιούς τομείς υπάρχει απελευθέρωση της αγοράς, σε ποιούς τομείς δεν υπάρχει καθόλου ανταγωνισμός και σε ποιές περιπτώσεις υπάρχει νοθεία ανταγωνισμού. Πώς κρίνεται ο ανταγωνισμός με τις συνθήκες που επικρατούν. Στη συνέχεια θα δούμε την θέση που κατέχει η Ελλάδα σε διάφορους οικονομικούς δείκτες όπως μεταποίηση, μεταβολή στο ρυθμό ανάπτυξης και φορολογική εικόνα σύμφωνα με έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πως επηρέασε η παγκόσμια κρίση τους ξένους επενδυτές. Τέλος αναλύουμε τους τρόπους επένδυσης των εταιριών των ανεπτυγμένων χωρών, τι μέθοδο επιλέγουν για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους καθώς και τις στρατηγικές τους. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρει τους λόγους επένδυσης στην ελληνική αγορά. Θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στις προσπάθειες των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών για την καλλιέργηση ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος και την θεσμοθέτηση επενδυτικών κινήτρων. Θα δούμε πόσο ρόλο παίζει η συμμετοχή του δημόσιου τομέα στην οικονομική ζωή της χώρας και μέσω διαγράμματος θα συγκρίνουμε το βαθμό ανεξαρτησίας του δημοσίου τομέα από τις πολιτικές παρεμβάσεις διαφόρων χωρών. Ποιά σημεία είναι που υστερεί η Ελλάδα και πως λειτουργούν άλλα κράτη. Θα αναφέρουμε διάφορες προτάσεις βελτίωσης επενδυτικών προγραμμάτων και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν. Τέλος αναφέρονται διάφορα παραδείγματα εταιριών που έχουν επενδύσει στον ελληνικό χώρο. Στο τρίτο κεφάλαιο θα εστιάσουμε την περίπτωση της τράπεζας Marfin η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εισέλθει δυναμικά στην ελληνική αγορά. Θα αναφερθούμε αναλυτικά στη λειτουργία της. Θα μελετηθεί η περιγραφή του στρατηγικού πλαισίου στο οποίο κινείται η τράπεζα. Η ανάλυση του περιβάλλοντος, η κουλτούρα της τράπεζας καθώς και η θέση της στην κοινωνία. Θα δούμε την ανάλυση των βασικών στρατηγικών. Δυνάμεις και αδυναμίες του οργανισμού αλλά και ευκαιρίες και απειλές. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τις ικανότητες του οργανισμού, την κοινωνική ευθύνη προς το περιβάλλον αλλά και την κουλτούρα της εταιρείας έναντι στο περιβάλλον. Ιδιαίτερη προσοχή θα δώσουμε στις βασικές στρατηγικές και στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τελειώνοντας η ανάλυση της εργασίας θα αναφερθούμε στα βασικά συμπεράσματα βάση αυτής

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.