Εφαρμογές ρομποτικής στην ιατρική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εφαρμογές ρομποτικής στην ιατρική

Τσαγκάρης, Απόστολος

Η πρόσφατη εισαγωγή και η εκλαΐκευση των νέων τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνιών έχουν αυξήσει παρά πολύ την ταχύτητα της μετάδοσης στοιχείων. Αυτό έχει ξεσηκώσει ήδη τους διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής. Η τηλε-ιατρική είναι το άμεσο αποτέλεσμα της εφαρμοσμένης επανάστασης των τηλεπικοινωνιών. Αν και αυτή η νέα επιστήμη είναι ακόμα στα σπάργανα, οι αιτήσεις της αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό με τα πολύ ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Η τηλε-χειρουργική έχει αποδειχθεί βεβαίως εφικτή, ασφαλής, και χρήσιμη, ειδικά όταν εκτελείται στους συγκεκριμένους όρους όπου μια κλασική χειρουργική προσέγγιση δεν μπορεί να εκτελεστεί. Η παροχή συμβουλών μέσω τηλεφώνου έχει εφαρμοστεί όλο και περισσότερο για να υποστηρίξει τους χειρούργους των μακρινών τόπων και για να εκπαιδεύσει, βοηθήσει, και εποπτεύσει το ιατρικό προσωπικό που εργάζεται στα "ανορθόδοξα" περιβάλλοντα. Είναι πιθανό η επιτυχία της τεχνολογικής προόδου να πρέπει να αξιολογηθεί από τον αριθμό ανθρώπων που ωφελούνται από αυτή. Σε αυτό το πλαίσιο η τηλεϊατρική μπορεί σίγουρα να επιτρέψει μια πιο ομοιογενή και σφαιρική διανομή της ιατρικής γνώσης ακόμη και στα πιο μειονεκτούντα γεωγραφικά και κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ρομποτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.