Επικοινωνία του EASY PIC3 μέσω του πρωτοκόλλου I2C

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Επικοινωνία του EASY PIC3 μέσω του πρωτοκόλλου I2C

Τσαρτσαμπαλίδη, Κυριακή

Η συνεχής εξέλιξη των δικτύων επικοινωνίας έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη αύξηση του μεγέθους τους αλλά και της πολυπλοκότητας τους. Αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν υψηλής ταχύτητας ολοκληρωμένα κυκλώματα. Ο τρόπος διασύνδεσης των επιμέρους μονάδων, του κάθε δικτύου μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο στην αποδοτικότερη λειτουργία του αλλά και στον καλύτερο έλεγχο των υπομονάδων του. Η σειριακή επικοινωνία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη για την μετάδοση δεδομένων και χρησιμοποιείται τόσο για την διασύνδεση διαφορετικών ολοκληρωμένων της ίδιας συσκευής όσο και μεταξύ διαφορετικών συσκευών. Για την διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών ολοκληρωμένων έχουν επικρατήσει κυρίως τρία πρωτόκολλα: το I2C, το SPI και το CAN. Το I2C bus λοιπόν προσφέρει μια αρκετά αξιόπιστη λύση με μικρό κόστος υλοποίησης του. Σε συνάρτηση με την χρησιμοποίηση χαμηλού κόστους μικροελεγκτών και των περιφερειακών τους, το I2C βρίσκει πολλές χρήσιμες εφαρμογές στις οποίες μπορούμε να έχουμε αξιόπιστη μετάδοση αλλά και λήψη δεδομένων. Στην συγκεκριμένη εφαρμογή θα επιτευχθεί μεταφορά δεδομένων μεταξύ δύο μικροελεγκτών με την βοήθεια του I2C bus.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικροελεγκτές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.