Ταχεία προτυποποίηση και ταχεία παραγωγή εργαλείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ταχεία προτυποποίηση και ταχεία παραγωγή εργαλείων

Αλουτζανίδης, Χαράλαμπος

Ταχεία προτυποποίηση (ΤΠ) είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένα φυσικό τρισδιάστατο αντικείμενο παράγεται, γρήγορα και με ακρίβεια, από τρισδιάστατο σχέδιο (3D CAD) με την χρήση αυτοματοποιημένων μηχανών. Υπάρχει μια πληθώρα πειραματικών μεθόδων ΤΠ που βρίσκονται είτε στη φάση της ανάπτυξης είτε χρησιμοποιούνται από μία μικρή ομάδα ατόμων. Η μελέτη θα επικεντρωθεί σε τεχνικές που διατίθενται στο εμπόριο όπως είναι η Στερεολιθογραφία (Stereolithography, SLA), η Selective Laser Sintering (SLS), η Fused Deposition Modeling (FDM), η Three Dimensional Printing (3DP) και η Laminated Object Manufacturing (LOM). Ταχεία κατασκευή εργαλείων (Rapid Tooling, RT) είναι ο συνδυασμός των μεθόδων της ΤΠ και των συμβατικών μεθόδων για την κατασκευή καλουπιών ή άλλων εξαρτημάτων ενός μοντέλου ,από ένα τρισδιάστατο σχέδιο, σε χρόνο και κόστος μικρότερο των συμβατικών μηχανικών κατεργασιών. Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές της ΤΠ, οι μέθοδοι της και εφαρμογές της.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.