Το εξωτερικό εμπόριο και οι διεθνείς επενδύσεις ως βασικοί παράγοντες της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το εξωτερικό εμπόριο και οι διεθνείς επενδύσεις ως βασικοί παράγοντες της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας

Πριονά, Ευαγγελία

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση του εξωτερικού εμπορίου και των διεθνών επενδύσεων, ως βασικών παραγόντων για την ανάπτυξη της ελληνικής εξωστρέφειας. Αρχικά, περιγράφεται το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον ως ένα φαινόμενο που κύριο στόχο έχει την ενοποίηση των αγορών κάθε χώρας, μέσω της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων και κεφαλαίων, με σκοπό την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Επίσης καταγράφεται η πορεία του παγκόσμιου εμπορίου η οποία είναι ασταθής καθώς καταγράφονται συνεχώς αυξομειώσεις. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά στις διεθνείς επενδύσεις καθώς με την πραγματοποίηση τους επιφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε μία χώρα, βέβαια η εγκατάσταση τους εξαρτάται και από την δημιουργία ενός κατάλληλου επενδυτικού κλίματος από την χώρα υποδοχής. Επιπλέον παρουσιάζεται η εικόνα της ελληνικής οικονομίας καθώς και τα βασικά διαρθρωτικά της προβλήματα τα οποία αποτελούν αφορμή για την μειωμένη ανταγωνιστικότητα, η οποία είναι σημαντική καθώς αναδεικνύει την δυναμική κάθε χώρας και συνεπάγεται με την εξωστρέφεια της. Επίσης βασικός είναι και ο ρόλος του εξωτερικού εμπορίου για την ελληνική οικονομική ανάπτυξη στον οποίο όμως παρατηρείται ένα σημαντικά χαμηλό εμπορικό έλλειμμα. Τέλος, αναλύεται η πορεία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην ελληνική οικονομία η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικές διακυμάνσεις οι οποίες αποτελούν αφορμή για το αδιάφορο προς τους ξένους επενδυτές επενδυτικό περιβάλλον. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις ενισχύουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας χώρας και την βοηθούν να πετύχει εξωστρεφή οικονομία. Συμπερασματικά προκύπτει ότι για να αποκτήσει η Ελλάδα το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών πρέπει να επικεντρωθεί σε ποιοτικά κριτήρια ώστε να πετύχει ανάπτυξη και εξωστρέφεια.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Οικονομία - Δημόσιος Τομέας - Ελλάδα
Εξωτερικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.