Ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών βόρειας Αμερικής (NAFTA): απομίμηση, προοπτικές και προβλήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών βόρειας Αμερικής (NAFTA): απομίμηση, προοπτικές και προβλήματα

Καρφής, Χρήστος Κ.

Η εργασία “Ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών Βόρειας Αμερικής (NAFTA)”, που παρουσιάζω και αναλύω παρακάτω είναι χωρισμένη σε τρία κεφάλαια. Με την σειρά τους αυτά χωρίζονται σε δύο, τρία και πάλι δύο υποκεφάλαια αντίστοιχα. Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αποτίμηση της ζώνης ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών βορείου Αμερικής. Στο 1ο υποκεφάλαιο αναφέρεται η διαχρονική εξέλιξη της nafta και στο 2ο η αποτίμησή της. Στο 2ο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται οι προοπτικές της ζώνης ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών βορείου Αμερικής. Έτσι στο 1ο υποκεφάλαιο αναφέρονται οι προοπτικές για την άρση των εμποδίων της nafta, και στο 2ο οι προοπτικές για εξεύρεση λύσεων και διεύρυνσης των συμφωνιών της. Με την σειρά του το 2ο υποκεφάλαιο χωρίζεται σε πέντε υποκεφάλαια 2ης τάξης που αναφέρονται στο εμπόριο, στο περιβάλλον, στην γεωργία, την μετανάστευση, και στις επιχειρήσεις αντίστοιχα. Συνεχίζοντας στο 3ο υποκεφάλαιο καταγράφεται η προοπτική δημιουργίας νέου νομίσματος μέσα στη nafta. Το κεφάλαιο 3 παρουσιάζει και αναλύει τα προβλήματα της ζώνης ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών βορείου Αμερικής χωριζόμενο σε δύο υποκεφάλαια. Στο 1ο αναφέρονται τα προβλήματα και οι προβληματισμοί που δημιουργηθήκαν από την επικύρωση της nafta. Τέλος στο 2ο υποκεφάλαιο παραθέτονται τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις χώρες-μέλη της, που με την σειρά του χωρίζεται σε 3 υποκεφάλαια 2ης τάξης. Το 1ο παρουσιάζει τα προβλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το 2ο στον Καναδά και τέλος το 3ο στο Μεξικό. Τέλος καταλήγω σε συμπεράσματα με βάση την εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικές διαπραγματεύσεις
Συναλλαγές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.