Το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σιμιτζόγλου, Χρήστος Μ.

Το σύστημα των δασμολογικών προτιμήσεων είναι δυναμικό σύστημα από την άποψη ότι η ευρωπαϊκή ένωση, βασισμένη στην προηγούμενη εμπειρία της, το βελτιώνει και το καθιστά επίκαιρο στις εκάστοτε ανάγκες, έτσι ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκε. Το σημαντικότερο ίσως όφελος που παρέχεται μέσω του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες από την ευρωπαϊκή ένωση είναι ότι άνοιξε τον δρόμο για την παύση της απομόνωσης των χωρών αυτών στο παγκόσμιο εμπόριο, το παράδειγμα της οποίας ίσως το ακολουθήσουν κι άλλες αναπτυγμένες χώρες όπως οι Η.Π.Α., η Ιαπωνία, ο Καναδάς και άλλες. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το σύστημα των γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύουμε τους κανόνες που πρέπει να πληρούν τα προερχόμενα από τις αναπτυσσόμενες χώρες εμπορεύματα προκειμένου να τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης και τους τρόπους με τους οποίους αποδεικνύεται η προτιμησιακή καταγωγή των εμπορευμάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρουμε του τρόπους προστασίας του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων, δηλαδή, τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του συστήματος και τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του συστήματος και τις προοπτικές του. Κλείνουμε την παρούσα εργασία με την εξαγωγή συμπερασμάτων σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση

Thesis
NonPeerReviewed

Τελωνεία
Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.