Ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και της ζήτησης στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας στην ελληνική αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και της ζήτησης στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας στην ελληνική αγορά

Σταυρόπουλος, Παναγιώτης Γ.

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάλυση το κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Η εργασία θα μπορούσε να διακριθεί σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, συνοψίζεται η σημαντικότερη νομοθεσία αποτελούμενη από νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις καθώς και οι κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ.. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και αναλύονται ο ρόλος της, οι αρμοδιότητες της και η ανάγκη παρέμβασης της. Επίσης, γίνεται λόγος για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, δύο ακόμα ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος γίνεται η ανάλυση της αγοράς του κλάδου και ειδικότερα στον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα αποσκοπεί στην εξέταση της επίδρασης των πέντε δυνάμεων του ανταγωνισμού στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας, όπως υφίσταται σήμερα. Βλέπουμε επίσης πως επιδρά το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο στην ελληνική αγορά της κινητής τηλεφωνίας

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητή τηλεφωνία
Τηλεπικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.