Επιχειρηματικός σχεδιασμός τουριστικών επιχειρήσεων: αναφορά μελέτης περίπτωσης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Επιχειρηματικός σχεδιασμός τουριστικών επιχειρήσεων: αναφορά μελέτης περίπτωσης

Μοσχοπούλου, Βασιλεία

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, εξετάζει τον επιχειρηματικό σχεδίασμά των τουριστικών επιχειρήσεων του Νομού Καστοριάς. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην Καστοριά, η συγκοινωνία και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που υπάρχουν. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε την οργάνωση τουριστικής επιχείρησης, την τιμολόγηση, την διαμονή καθώς και το τουριστικό μάρκετινγκ και τις νέες τεχνολογίες, το δικτυακό μάρκετινγκ και τη διαφήμιση, τον οικοτουρισμό και το τουριστικό μάρκετινγκ στην Καστοριά. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά μελέτης της δικής μου επιχείρησης και ανάλυση των κινήσεων της.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός
Επιχειρηματικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.